بیاین تا بگم سام کجاس/:

سام بام تو وات حرف زد

جدیدا حالش بدع و حوصله هیچکه رو ندرع\:

حتی با منم مث خر حرف میزنع|:

اگه وبش بسته هس یا هر کوفت و زهرمار دیگه بفهمین حالش بده:\

​​​​​کاری باهاش دارین به من بگین من بش بگم/:

 • ۸
 • نظرات [ ۱ ]
  • Dr. Angel

  خر😂😂😂👈👉

  بدون هیچ مقدمه ای میرم سر اصل مطلب😂😂✌

  خر در موزیک ویدیو How You Like That از BP در پارت رپ Lisa

 • ۸
 • نظرات [ ۱ ]
  • Dr. Angel

  مَن کیَم¿¡

  سیلاع!

  خوبین؟!

  میاین آشناشیم؟!

  منو دکتر آنجل صدا بزنین!

 • ۱۶
 • نظرات [ ۱۸ ]
  • Dr. Angel